Filters
Пребарување
МОБЕС КВАЛИТЕТ

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

 

МОБЕС КВАЛИТЕТ e консултанска компанија специјализирана за помагање на мали, средни и големи организации со цел подобрување на начинот на водење бизнис преку воведување, обука и помагање при сертификација на менаџмент системи (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, SA 8000, BRC, IFS, GDP и др)

МОБЕС КВАЛИТЕТ соработува со Интерцерт доо, Нови Сад кој e единствен преставник сертификационото тело TUV Austria (Австриска акредитација) Certind и RIGCERT на просторите на Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора

 

Подетално за компанијата

МОБЕС КВАЛИТЕТ

МОБЕС КВАЛИТЕТ ви нуди интегрирана техничка помош, утврдување и анализа при воведување и изработка на план за имплементирање на меѓународните стандарди:

 • • ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет

 • • ISO 14001:2015 – Систем за управување со животна средина

 • • ОНЅАЅ 18001:2007 / ISO45001:2018 – Систем за управување со здравје и безбедност при работа

 • • ISO 22000:2005 / ISO22000:2018 Систем за управување со безбедност на храна

 • • НАССР – Систем за анализа на опасностите и критичните контролни точки

 • • ISO 27001:2013 – Систем за управување со безбедност со информации

 • • SA8000:2014 – Social Accountability – социјална одговорност

 • • GDP – Good distribution practice

 • • IFS – Internacional Food Standard

 • • Акредитирани обуки за стандардите: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 20000:2011, ISO22000:2018.

mobes-kvalitet-clubeconomy

Outsource услуги:

 • • Интегрирање и одржување на менаџмент системи

 • • Независна интерна проверка/аудит на менаџмент системи

 • • Аудит од трета страна – спроведуваме аудит проверка на договорени клиенти или Вашите добавувачи

 • • Посредување при сертификација на ISO стандарди: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 20000:2011, ISO22000:2018, ISO1090, ISO3834, ISO14298, IFS, BRC, SA8000:2014

 • • Судски преводи од македонски-француски јазик и од француски-македониски јазик

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 16-та Македонска бригада бр. 13 б, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Стојан Илиев


Мапа

Документи

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ

Преземи
РЕАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ, ОБУКИ, КУРСЕВИ

РЕАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ, ОБУКИ, КУРСЕВИ

Преземи