Filters
Пребарување
МЕПРИНГ СЕРВИСИ дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата МЕПРИНГ СЕРВИСИ се занимава со:

- Продажба на опрема за климатизација и автоматско управување
- Проектирање и изведба на централни системи за климатизација
- Проектирање и изведба на DDC системи за автоматско управување и мониторинг
- Официјален ексклузивен дистрибутер во Македонија за Cooper&Hunter
- Енергетска ефикасност

МЕПРИНГ СЕРВИСИ дооел

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

МЕПРИНГ СЕРВИСИ

МЕПРИНГ СЕРВИСИ е компанија за проектирање и изведба на комплетни решенија од областа на климатизацијата и DDC системи за автоматско управување и мониторинг.

Ориентирани сме и кон дистрибуција на опрема за комфорна климатизација, климатизација на компјутерски и телекомуникациски центри, како и опрема за автоматско управување (автоматизација) и мониториг на системите.

Работиме и на имплементирање и мерки за енергетска ефикасноcт, за што сме и единствена фирма во Македонија која е меѓународно наградувана.

Како компанија секогаш се фокусираме за користење на енергетски ефикасни решенија и уреди, како и обновливи извори на енергија.

Види повеќе
mepring-servisi-clubeconomy
Опрема за климатизација
 • • Инвертер клима уреди

 • • Вентилоконвектори

 • • Топловодни калорифери

 • • Ладилни агрегати и топлински пумпи

 • • Професионална опрема за климатизација на дата центри и телекомуникациска центри, архиви

 • • Одвлажнувачи на базени и простории

 • • Клима комори

Опрема за автоматско управување
 • • BMS системи

 • • Заштеда на енергија со автоматско управување – далечинско водење, управување и мониторинг

 • • Smart house

 • • Енергетски мониторинг

Топлоизменувачи:
 • • Топлински станици

 • • Фреонски кондензатори и испарувачи

 • • Соларни системи

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Процесите на климатизација се најголеми потрошувачи на енергија. Затоа ние сме посветени на обезбедување енергетски ефикасни и техноекономски најисплатливи решенија. Со правилно и рационално користење на енергијата може да се постигнат огромни заштеди.

МЕПРИНГ СЕРВИСИ е активно вклучена во проекти од областа на енергетската ефикасност. Од нив може да се издвои проектот за автоматско управување и далечински мониторинг на топлински потстаници на училишта и општинската зграда на општина “Кисела Вода”, со што се постигнати огромни заштеди на топлинска енергија од над 60 отсто. Како резултат на вградувањето на системот за автоматско управување и далечински надзор на топлинската потстаница во основното училиште “Партенија Зографски”, се постигнаа заштеди на топлинска енергија од дури 83%.

Види повеќе
mepring-servisi-clubeconomy

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Јуриј Гагарин бр. 73 б, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)2/3090 701

Социјални медиуми

Лице за контакт

Јасмина Делидинкова Илиева


Мапа