Filters
Пребарување
ВМЦ МАКЕДОНИЈА - VENETA MANUFATI CEMENTO

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ВМЦ МАКЕДОНИЈА се занимава со производство на бетонски елементи и бетонска галантерија

- Шахти за санитарна и атмосферска канализација
- Бетонски армирани и неармирани цевки за санитарна и атмосферска канализација
- Улични рабници
- Бази за столбови за улично осветлување
- Шахти за приклучоци на телекомуникациски водови
- Дренажни шахти за атмосферски води...

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СМЕ ЗА СОРАБОТКА СО:

Фирми од градежниот сектор, нискоградба, високоградба

ВМЦ МАКЕДОНИЈА - VENETA MANUFATI CEMENTO

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

 
бетонски елементи и бетонска галантерија

VMC

 

VMC – VENETA MANUFATTI CEMENTO

VMC – VENETA MANUFATTI CEMENTO е водечка италијанска компанија за производство на бетонски цевки и шахти за санитарна и атмосферска канализација. Основана е во 1959 година и поседува сертификат UNI EN ISO 9001:2008.

ПРОИЗВОДСТВО

роизводството на VMC вклучува и многу други бетоснки производи кои наоѓаат примена во градешништвото, како што се: улични рабници со сите специјални делови за изведување агли и оборени рабници, бази за столбови за улично осветлување, шахти за приклучоци на телекомуникациски водови, дренажни шахти за атмосферски води, бетонски (армирани и неармирани) цевки за санитарна и атмосферска канализација и многу други производи.

Целото производство е во согласност со европските норми UNI-EN и секој поединечен производ има сертификат за потекло и CE знак.

СОРАБОТКА

Во 2010 година VMC започна со активности и на пазарите надвор од Италија, најпрвин со една производна линија во Романија, а од 2014 година компанијата е присутна и во Македонија, како ВЕНЕТА МАНУФАТИ ЦЕМЕНТО дооел Желино, која почна со производство во март 2016 година, во соработка со компанијата ГОЛЕЦ ТРАНС дооел Желино-Тетово.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 104 бр. 4, село Желино, 1220 Тетово
Град: Тетово
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)78/434 689

Социјални медиуми

Лице за контакт

Игор Јолески


Мапа

Документи