Filters
Пребарување
МАРИНГ доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата МАРИНГ се занимава со производство, продажба и монтажа на електроуреди

- Изведба на електрични инсталации во станбени и индустриски објекти
- Изработка и монтажа на нисконапонски мрежи и далноводи
- Монтажа, испитување и пуштање во работа на трафостаници, разводни постројки и дизел агрегати
- Испитување на електрични инсталации, заштитно и работно заземјување
- Надворешна и внатрешна трговија

МАРИНГ доо

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. АФЖ бр. 59, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Павел Василев


Мапа