Filters
Search
INTER-EVROGENEKS

Main occupation

Фармацевтската индустрија ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС е модерна компанија, која произведува хербални лекови и диететски производи.
Компанијата располага со најсовремена технологија и опрема која ги исполнува сите европски и интернационални стандарди

- Хербални лекови
- Ветеринарни производи
- Земјоделски производи
- Додатоци во исхрана
- Медицински чаеви
- Гранични производи

Certificates

ISO 9001
ISO 14001

INTER-EVROGENEKS

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

 

 

 

CONTACT

Address

Street: St. Goce Delchev bb,
2434 Novo Selo, Strumica - Factory
St. Nikola Vapcarov 20/7, Skopje - Representation office
St. Vodnjanska 18/1/1, Skopje - VARUFARM Pharmacy
City: Novo Selo
Country: Macedonia


Contact phones

+389(0)34/355 334 - Factory

+389 (0)2/3215 800 - Representation office in Skopje

+389 (0)2/3215 801 - Representation office in Skopje

+389 (0)2/3177 922 - VARUFARM Pharmacy

+389 (0)70/259 222 - Representation office in Skopje

+389 (0)70/214 296 - Representation office in Skopje

+389 (0)71/345 363 - VARUFARM Pharmacy

Social media

Contact person
Map

Documents