Filters
Пребарување
ЕВГЕНИЈА ПЛАН

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

ЕВГЕНИЈА ПЛАН – Проектирање, ревизија, надзор и изградба на објекти од нискоградба и високоградба

  • Колективни станбени и станбено деловни згради
  • Индивидуални станбени згради
  • Градски улици
  • Фекални градски канализации
  • Резервари за вода
  • Прочистителни станици за питка и фекална вода
  • Регулација на речни корита
  • Стопански објекти, сали, магацини, учипишта, павиљони...

Проценка на пазарна вредност на недвижен имот

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СМЕ ЗА СОРАБОТКА СО:

Заинтересирани за соработка со странски фирми кои бараат партнери во Македонија, домашни јавни и приватни компании

ЕВГЕНИЈА ПЛАН

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Моша Пијаде бб, 1300 Куманово
Град: Куманово
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)31/430 660

Социјални медиуми

Лице за контакт

д.и.а Александар Спасовски


Мапа