Filters
Пребарување
ЕНЕРГОМОНТИНГ дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ЕНЕРГОМОНТИНГ ДООЕЛ се занимава со продажба на материјали и опрема, како и изведување на системи за:

- Централно греење: парно грење, подно греење, греење со помош на термални потопни пумпи
- Системи за ладење и вентилација
- Водоводни инсталации
- Соларни системи

ЕНЕРГОМОНТИНГ дооел

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

ЕНЕРГОМОНТИНГ

Компанијата ЕНЕРГОМОНТИНГ дооел се занимава со продажба на материјали и опрема за куќни и индустриски инсталации, како и со изведување на системи за:

 • • Централно греење: парно грење, подно греење, греење со помош на термални потопни пумпи...

 • • Системи за ладење и вентилација

 • • Водоводни инсталации

 • • Соларни системи

energomonting-clubeconomy
energomonting-clubeconomy

ДЕЈНОСТ

Во доменот на својата работа ЕНЕРГОМОНТИНГ веќе подолг период е познато име на македонскиот пазар, како кај трговците и инсталатерите, така и кај крајните купувачи на нашите производи и кај инвеститорите на кои им е потребно изведување на најразлични инсталации. Основна дејност на компанијата е застапување и дистрибуција на материјали и опрема за изведување централно греење, системи за ладење и вентилација, водоводни инсталации и соларни системи, од познати странски и домашни производители.

СТРУЧЕН ТИМ

Предност на ЕНЕРГОМОНТИНГ е што покрај продажбата на опремата имаме и стручен тим за нејзино вградување и за изведување на најсложени инсталации, со што им помагаме на клиентите да го направат најоптималниот избор и да ги реализираат проектите со висок квалитет и максимална стручност. Според желбите и барањата на инвеститорот можеме да понудиме материјали и опрема од најпознатите светски брендови и секогаш сме подготвени да помогнеме и да сугерираме за да се направи најдобриот и најефективниот избор за вложените пари.

energomonting-clubeconomy
energomonting-clubeconomy

КВАЛИТЕТ

Високиот квалитет, кратките рокови на испорака на опремата и извршување на работите, конкурентните цени... се карактеристики кои ја следат компанијата од нејзиното формирање и се темелот на континуираниот растеж и ширењето на кругот на клиентите.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

 • • Клиника Жан Митрев

 • • Хотел Вила Парк, Струмица

 • • Хотел Еми Ексклузив, Струмица

 • • ПЗУ РЕ-МЕДИКА, Скопје

 • • Хотел Хилтон, Скопје

 • • ЈП Водовод, Скопје

 • • Прочестителна станица за отпадни води, Радовиш

 • • Прочестителна станица за отпадни води, Струмица

energomonting-clubeconomy

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Гоце Делчев бр. 11, 2420 Радовиш
Град: Радовиш
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Коста Јакимовски


Мапа