Filters
Пребарување
МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА - Застапување во авторско-правни работи

Видови авторски договори: издавачки, научноистражувачки проект, стручен превод, компјутерска програма, ликовно дело, фотографии, аудиовизуелно дело (филм), драмско и драмско-музичко дело, изведувачки договор, одржани предавања, беседи...

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2000

МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА)

Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при реализација на нивните авторски права во врска со користењето на нивните дела. Таа ги опфаќа следните активности:

 • • изработка на авторски договори

 • • изработка на договори за дело

 • • доставување фактури за наплата на авторските хонорари - денарски и девизни за дознаки од странство

 • • исплата на авторските хонорари: во готово (до денарска противвредност од 100 евра), на жиро-сметка, тековна сметка, штедна книшка

 • • советодавна улога во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право

 • • прибавување авторизациии за објавување на дела на странски автори во РМ

 • • трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно

 • • застапување на авторите пред судовите во РМ

 • • целокупно администрирање на научноистражувачки и други проекти, кога нивни носители се физички лица

makedonska-avtorska-agencija-clubeconomy

РАБОТЕН ТИМ: 16 ВРАБОТЕНИ, ШЕСТОРИЦА СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУСТВО ВО АВТОРСКОПРАВНА ЗАШТИТА ПОДОЛГО ОД 20 ГОДИНИ

Четворица дипломирани правници со следните дополнителни квалификации:

 • • магистер по авторско право

 • • дипломиран правник со положен правосуден испит и испит за овластен застапник за индустриска сопственост

 • • двајца дипломирани правници со положен испит за овластен застапник за индустриска сопственост

 • • Двајца филолози

makedonska-avtorska-agencija-clubeconomy

ИЗРАБОТКА НА АВТОРСКИ ДОГОВОРИ

Видови авторски договори:

 • • издавачки договор: белетристика, публицистика, литературен превод, поезија, критика, рецензии, антологии, фељтони

 • • договор за работа на научноистражувачки проект

 • • договор за стручен превод

 • • договор за користење компјутерска програма

 • • договор за ликовно дело: слика, скулптура, рељеф, резба, применета уметност, карикатура, стрип

 • • договор за користење фотографии

 • • договор за аудиовизуелно дело (филм): сценарио, режија, главен снимател, автор на изворно дело, главен аниматор, монтажа

 • • договор за драмско и драмско-музичко дело: автор на драмски текст, превод на драмски текст, автор на музика за опера, балет, автор на либрето, автор на костимографија, кореографија

 • • изведувачки договор: актери, театарски режисери, пеачи, свирачи, танчери, балетски уметници

 • • договор за одржани предавања, беседи

makedonska-avtorska-agencija-clubeconomy

ДОГОВОРИ НА ДЕЛО

 • • Изработка на договори за дело за дела кои не спаѓаат во авторски дела

 • • Доставување фактури за наплата на хонорари од договори за дело, денарски и девизни за дознаки од странство

 • • Исплата на хонорари од договори за дело: во готово (до денарска противвредност од 100 евра), на жиро-сметка, тековна сметка, штедна книшка

 • • Советодавна улога во врска со прописите за договори за дело и даноците од договори за дело

 • • Застапување пред судовите во РМ

 • • Целокупно администрирање на научноистражувачки и други проекти, кога нивни носители се физички лица

makedonska-avtorska-agencija-clubeconomy
Содржините, графичките и техничките решенија изработени од тимот на Club Economy се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Бул. Кочо Рацин бр. 14, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Нина Старделова


Мапа